Privaatsuspoliitika

Bidsly kogub Kasutajatelt isikuandmed, mis tekivad Rakenduse kasutamise käigus, lähtuvalt Kasutaja Rakendusesisesest tegevusest. Sarnasteks andmeteks on Kasutaja profiilis esitatavad andmed, kauba müüki panemisel esitatavad andmed ning kõikidest muudest Rakenduses võimaldatud tegevustest (ostude sooritamine, Kaupade lemmikuks märkimine, teiste kasutajate jälgimine, kasutajate hindamine, sõnumite saatmine jmt) salvestuvad andmed.

Andmeid, mida Bidsly on saanud Kasutajalt Rakendusse sisse logimisel ja Rakenduse kasutamise käigus küsinud, või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Rakenduse kasutamisel, on Bidsly-l õigus töödelda Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

Kasutaja annab nõusoleku Bidsly-le Kasutaja isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist.

Bidsly kasutab Kasutaja isikuandmeid Rakenduse teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

Bidsly-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle Bidsly poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada Bidsly teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Bidsly poolt pakutavaid teenuseid.